Cel 9 - Przemysł, Innowacyjność, Infrastruktura

Wskaźnik 9.1.2.a - Rozmiary transportu pasażerskiego według rodzaju

.
Jednostka prezentacji: tys. pasażerów
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny