Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Wskaźnik 4.6.1.b - Odsetek osób, które osiągnęły co najmniej określony poziom biegłości w funkcjonalnej umiejętności liczenia

.
Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)