Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Wskaźnik 4.4.1.b - Odsetek osób posiadających podstawowe lub ponadpodstawowe umiejętności cyfrowe

Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny