Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Wskaźnik 4.1.1.c - Wyniki testów PISA - odsetek uczniów na minimalnym wymaganym poziomie osiągnięć w matematyce

.
Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju / Ministerstwo Edukacji Narodowej