Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Wskaźnik 4.1.1.b - Wyniki testów PISA - odsetek uczniów na minimalnym wymagalnym poziomie osiągnięć w czytaniu i interpretacji

.
Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju / Ministerstwo Edukacji Narodowej