Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Wskaźnik 4.1.1.a - Wyniki testów PIRLS - odsetek uczniów na minimalnym wymaganym poziomie osiągnięć w czytaniu

.
Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Ministerstwo Edukacji Narodowej