Cel 2 - Zero głodu

Wskaźnik 2.5.1.b - Liczba zasobów genetycznych zwierząt dla wyżywienia i rolnictwa zabezpieczonych w kolekcjach banków genów

.
Jednostka prezentacji: sztuki
Źródło danych: Ministerstwo Rozwoju Wsi i Rolnictwa / Instytut Zootechniki