Cel 2 - Zero głodu

Wskaźnik 2.5.1.a - Liczba zasobów genetycznych roślin dla wyżywienia i rolnictwa zabezpieczonych w kolekcjach banków genów (stan w dniu 31.XII)

Jednostka prezentacji: liczba obiektów
Źródło danych: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi / Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB in Radzików / Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach