Cel 17 - Partnerstwa na rzecz celów

Wskaźnik 17.13.1.f - Macierz Makroekonomiczna: Wynik sektora instytucji rządowych i samorządowych w relacji do PKB

Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny