Cel 17 - Partnerstwa na rzecz celów

Wskaźnik 17.13.1.d - Macierz Makroekonomiczna: Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (rok poprzedni=100)

Jednostka prezentacji: [-]
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny