Cel 17 - Partnerstwa na rzecz celów

Wskaźnik 17.13.1.c - Macierz Makroekonomiczna: Stopa inwestycji

Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny