Cel 17 - Partnerstwa na rzecz celów

Wskaźnik 17.13.1.b - Macierz makroekonomiczna: Dynamika PKB (w cenach stałych) rok poprzedni = 100

Jednostka prezentacji: [-]
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny