Cel 17 - Partnerstwa na rzecz celów

Wskaźnik 17.13.1.a - Macierz Makroekonomiczna: PKB na 1 mieszkańca w euro (ceny bieżące)

Jednostka prezentacji: euro
Źródło danych: Eurostat