Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Wskaźnik 12.4.2.b - Udział odpadów niebezpiecznych przetworzonych w ilości odpadów wytworzonych w podziale na poszczególne procesy przetwarzania

.
Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Ministerstwo Środowiska, Eurostat