Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Wskaźnik 12.4.2.a - Odpady niebezpieczne wytworzone na osobę

Jednostka prezentacji: kilogramy na osobę [kg na osobę]
Źródło danych: Ministerstwo Środowiska, Eurostat