Cel 1 - Koniec z ubóstwem

Wskaźnik 1.2.1.b - Stopa ubóstwa skrajnego

.
Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny