Cel 1 - Koniec z ubóstwem

Wskaźnik 1.2.1.a - Stopa ubóstwa po transferach społecznych

.
Jednostka prezentacji: procent [%]
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny