Cel 7 - Czysta i dostępna energia

Status Opis wskaźnika Zastępczy
Statystyki opublikowane 7.1.1 Odsetek ludności z dostępem do elektryczności
Analiza źródeł 7.1.2 Odsetek ludności wykorzystującej podstawowo czyste paliwa i technologie
Statystyki opublikowane 7.2.1 Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto
Statystyki opublikowane 7.3.1 Energochłonność pierwotna PKB
Statystyki opublikowane 7.a.1 Oficjalna Pomoc Rozwojowa na rzecz mitygacji i adaptacji do zmian klimatu
Analiza źródeł 7.b.1 Inwestycje w wydajność energetyczną jako procent PKB oraz ilość bezpośrednich inwestycji zagranicznych w transferach finansowych na rzecz infrastruktury i technologii dla usług zrównoważonego rozwoju